Betrouwbare banken Nederland

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 04 oktober 2015

Wanneer je op zoek bent naar een geschikte bank voor je spaargeld, kijk je uiteraard naar de rente en voorwaarden van een bank. Een ander belangrijk punt is de betrouwbaarheid van de bank. Maar hoe weet je nu of een bank betrouwbaar is?

Hoe kun je betrouwbaarheid banken controleren?

Om te controleren of de spaarbank van je keuze betrouwbaar is, kun je zelf de volgende stappen ondernemen:

  • Kijk of de bank over een vergunning van DNB of een buitenlandse toezichthouder beschikt en daarmee onder het depositogarantiestelsel valt. Je spaargeld is in dat geval tot 100.000 euro gegarandeerd. In het artikel 'Welke banken vallen onder het depositogarantiestelsel?' lees je hier meer informatie over.
  • Kijk of de bank over een vergunning van de AFM beschikt of juist in de waarschuwingslijst van de AFM voorkomt. In deze lijst vind je financiële instellingen waarvan bekend is dat zij zich niet aan de regels houden.
  • Controleer de rating van de bank. Een rating geeft informatie over de kredietwaardigheid van een bank. Het geeft dus aan hoe groot de kans is dat je bank het geld dat je aan hen uitleent, terugbetaalt.
  • Naast de controle van de toezichthouders kun je ook de ervaringen van andere consumenten raadplegen. Op de pagina met reviews van spaarbanken vind je per bank hoe huidige klanten de bank ervaren.

Betrouwbare bank en toezicht

In Nederland zijn er twee instellingen die toezien op de betrouwbaarheid van de bankensector: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De AFM is de zogenoemde gedragstoezichthouder. Zij houdt voornamelijk het gedrag van banken en verzekeringsmaatschappijen in de gaten. Handelt een bank wel volgens de wet? Zo kijkt de AFM onder meer naar de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit om te voorkomen dat er financiële producten op de markt komen die te ingewikkeld zijn voor consumenten. Daarnaast controleert de AFM of banken juiste en volledige informatie over hun producten aan consumenten verschaffen.

DNB is de zogenoemde prudentieel toezichthouder. Dat houdt in dat ze vooral naar de financiële situatie en stabiliteit van banken kijkt. DNB controleert bijvoorbeeld of financiële instellingen hun verplichtingen nakomen.

Betrouwbare banken op Sparen.nl

De banken die in de vergelijkingen op Sparen.nl getoond worden, beschikken allemaal over een vergunning van DNB of van een soortgelijke buitenlandse toezichthouder. Daarmee vallen al deze banken onder een depositogarantiestelsel en is spaargeld tot 100.000 euro per spaarder gegarandeerd. Bovendien beschikken ze allemaal over een vergunning van de AFM. De banken die Sparen.nl toont, voldoen dus aan de door de financiële toezichthouders gestelde eisen.

Je spaargeld onderbrengen bij een betrouwbare bank?Loop dan geen rente-inkomsten mis! Vergelijk direct online alle banken in Nederland en open een spaarrekening bij die betrouwbare bank met de hoogste rente. Hoogste rente spaarrekening vergelijken >>