Belasting inkomen

Hoeveel belasting inkomen je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je in verhouding betaalt. Belasting over inkomen valt in box 1. Informatie en nieuws over belasting op inkomen is terug te vinden in onderstaande blogartikelen.

Artikelen en achtergrond Belasting inkomen