Algemene heffingskorting

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 18 januari 2022

Iedereen die het hele jaar in Nederland woont en belastingplichtig is, heeft recht op de algemene heffingskorting. Dit is een korting die je krijgt op je inkomstenbelasting en je premie voor de volksverzekeringen. De Belastingdienst trekt deze heffingskorting automatisch van je te betalen belasting af, waardoor je dus minder inkomstenbelasting en premies betaalt.

Algemene heffingskorting 2022en eerder

De algemene heffingskorting voor 2022 is maximaal 2.888 euro. Bij inkomens vanaf 21.317 euro daalt de algemene heffingskorting naar 0 euro voor bruto-inkomens vanaf 69.398 euro. Het is pas sinds 2014 dat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk is.

De maximale algemene heffingskorting voor mensen met de AOW-leeftijd ligt een stuk lager. Dat komt omdat je minder premies betaalt op het moment je de AOW-leeftijd bereikt. De maximale algemene heffingskorting voor AOW’ers is dit jaar 1.494 euro.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de algemene heffingskorting van de afgelopen jaren.

Algemene heffingskorting 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jonger dan de AOW-leeftijd Max € 2.888* Max € 2.837* Max € 2.711* Max € 2.477* Max € 2.265* Max € 2.254* Max € 2.242 * Max € 2.203*
AOW-leeftijd en ouder Max €1.494 Max € 1.469 Max € 1.413* Max € 1.268* Max € 1.157* Max € 1.151* Max € 1.145 * Max € 1.123*

*Inkomensafhankelijk

Wanneer algemene heffingskorting aanvragen?

De algemene heffingskorting hoef je niet aan te vragen. De Belastingdienst verrekent de heffingskorting automatisch bij je inkomstenbelasting.

Bij werknemers die in loondienst zijn berekent de Belastingdienst de algemene heffingskorting vaak van tevoren. De werkgever verspreidt het maximale bedrag waar je recht op hebt over het jaar. Voor freelancers of personen met een eenmanszaak geldt dat de algemene heffingskorting verrekend wordt via de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Je krijgt achteraf dus een deel van je inkomstenbelasting terug.

Heb je geen inkomen, maar ontvang je een (AOW-)uitkering? Dan verrekent de uitkeringsinstantie de algemene heffingskorting. Ook hier is de algemene heffingskorting aanvragen overbodig, omdat het dus automatisch wordt verrekend.

Algemene heffingskorting minstverdienende partner

Beide partners hebben recht op de algemene heffingskorting. Als één van de partners geen of weinig inkomen heeft en hierdoor de algemene heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, dan kan hij/zij onder bepaalde voorwaarden een deel van de algemene heffingskorting rechtstreeks ontvangen van de Belastingdienst. Dit wordt ook wel aanrechttoeslag of aanrechtsubsidie genoemd. Hierbij geldt dat de partner van de belastingplichtige "genoeg inkomen" moet hebben en voldoende belasting betaalt. Het bedrag dat de minstverdienende partner krijgt, mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat zijn/haar partner betaalt aan belasting.

De hoogte van de algemene heffingskorting van de minstverdienende partner hangt af van zijn/haar leeftijd. In onderstaande tabel zie je precies hoeveel je als minstverdiende partner maximaal aan heffingskorting kunt krijgen.

Geboren Algemene heffingskorting minstverdienende partner
Voor 01-01-1963 Maximaal € 2.888
Na 31-12-1962 Maximaal € 193


Afbouw algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting voor de minstverdiende partner vervalt in 2024. Vanaf 2009 bouwt de Belastingdienst deze algemene heffingskorting elk jaar met een bepaald percentage af.