Eenmalige schenking vrijstelling

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 19 december 2022

Als ouder mag je je kind elk jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2023 is deze maximale belastingvrije schenking 6.035 euro. Is je kind echter tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag je eenmalig gebruik maken van een verhoogde heffingsvrije grens.

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenking

Deze eenmalig verhoogde grens ligt dit jaar op 28.947 euro. Als voorwaarde geldt dus wel dat je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ook moet je de schenking bij de Belastingdienst aangeven, waarbij je vermeldt dat je gebruik wilt maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Let op: De vrijstellingen van ouders aan kinderen gelden voor beide ouders samen. Ook voor gescheiden ouders geldt een gezamenlijke vrijstelling. Gescheiden ouders mogen dus niet allebei gebruik maken van de maximale heffingsvrije grens.

Eenmalige schenking - Vrijstelling voor studie

Gebruikt je kind de schenking ter financiering van een studie, dan bedraagt de eenmalige belastingvrije schenking maximaal 60.298 euro. De Belastingdienst stelt hier de volgende voorwaarden aan.

Eenmalige schenking voor studie

Als je kind de schenking gebruikt voor de financiering van zijn/haar studie, dan geldt de eenmalig verhoogde vrijstelling alleen indien:

  • De studie of opleiding minimaal 20.000 euro per jaar kost, exclusief levensonderhoud.
  • Een notaris de schenking in een akte vastlegt. In de akte staat voor welke studie de schenking is bedoeld en wat de verwachte kosten van de studie zijn. Daarnaast ben je verplicht om een ontbindende voorwaarde op te nemen, namelijk dat de schenking vervalt als je kind het niet binnen twee jaar aan de studie besteedt.
  • Duidelijk aantoonbaar is dat de ouder het bedrag schenkt en dat het kind de schenking daadwerkelijk voor zijn/haar nieuwe studie gebruikt.

Eenmalige verhoogde vrijstelling schenking voor woning

Wanneer je kind de schenking gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, mag je in 2023 eenmalig 28.947 schenken aan je kind voor de aankoop van een woning. Je kind moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenking 2023 en eerder

In onderstaande tabel staan alle cijfers van de afgelopen jaren op een rij.

Vrijstelling schenking ouder aan kind 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jaarlijks €  6.035 € 5.677 € 6.404 € 5.515 € 5.428 € 5.363 € 5.320 € 5.305
Eenmalig verhoogde vrijstelling € 28.947 € 27.231 € 26.881 € 26.457 € 26.040 € 25.731 € 25.526 € 25.449
Eenmalig verhoogde vrijstelling voor studie € 60.298 € 56.724 € 55.996 € 55.114 € 54.246 € 53.602 € 53.176 € 53.016
Leeftijd voor eenmalig verhoogde vrijstelling 18 tot 40 jaar 18 tot 40 jaar 18 tot 40 jaar 18 tot 40 jaar 18 tot 40 jaar 18 tot 40 jaar 18 tot 40 jaar 18 tot 40 jaar