Huis schenken op papier

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 22 december 2023

Wil je je kinderen een bedrag schenken, maar bestaat je vermogen uit je eigen woning? Dan is je huis op papier schenken een mogelijke oplossing. Je schenkt het huis in dat geval aan de kinderen, maar de woning is pas na overlijden voor hen beschikbaar. Tot die tijd woon je dus gewoon zelf in het geschonken huis. Maar waar moet je op letten bij het schenken van een huis op papier en wanneer is het verstandig?

Woning schenken aan kind op papier - Voorwaarden

Een eerste voorwaarde is dat je de schenking op papier in een schenkingsakte bij de notaris vastlegt. De notaris registreert in deze akte alle relevante informatie van de schenking. Leg je de schenking op papier niet in een akte vast, dan beschouwt de Belastingdienst de schenking als ongeldig.

Uiteraard betaal je ook over een schenking op papier schenkbelasting. Hoeveel schenkbelasting je betaalt, hangt af van de waarde van de woning en van de hoogte van de vrijstelling. Als ouder mag je je kind dit jaar namelijk 6.633 euro belastingvrij schenken. Is je kind echter tussen de 18 en 40 jaar, dan kun je gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van 31.813 euro. Over het bedrag tot 152.368 euro boven de vrijstelling betaalt je kind 10 procent schenkbelasting. Voor hogere bedragen geldt een tarief van 20 procent.

Je mag je kind ook eenmalig 66.268 euro schenken, maar dan moet dit geld wel worden aangewend voor een dure studie. 

Let op: Je kinderen moeten de schenkbelasting direct betalen, terwijl ze in werkelijkheid niet meteen contant geld ontvangen. Schenk daarom je huis alleen op papier als je kind de schenkbelasting daadwerkelijk kan betalen.

Tot slot moet je minimaal 6 procent rente per jaar betalen aan je kinderen. Betaal je geen of te weinig rente, dan ziet de Belastingdienst het niet als een schenking, waardoor je kind later alsnog erfbelasting betaalt.

Huis schenken aan kind en box 3

Een huis schenken op papier heeft ook gevolgen voor het eigen vermogen in box 3. Je kind heeft namelijk een vordering, waardoor zijn eigen vermogen in deze box flink toeneemt. Zelf heb je daarentegen juist een schuld bij je kind. De hoogte van deze schuld mag je aftrekken in box 3, waardoor je eigen vermogen afneemt.

Schenken op papier huis – Voordelig?

Of een huis schenken op papier verstandig is, hangt grotendeels af van je persoonlijke situatie. De eerste factor die hierbij van belang is, is de hoogte van de schenking. Kun je geen gebruik maken van de eenmalige, hogere vrijstelling voor schenkbelasting, bijvoorbeeld omdat je kind niet tussen de 18 of 40 jaar is of omdat je deze vrijstelling al eerder gebruikt hebt? Dan is schenken niet voordeliger. Voor schenken geldt namelijk een veel lagere vrijstelling (6.633 euro) dan voor erven (25.187 euro). Je kind betaalt bij schenken dus meer belasting dan bij erven.

Schenkbelasting

Een ander aspect is de schenkbelasting die je kind direct moet betalen. Bij een schenking van een huis met een grote waarde loopt dit bedrag al snel op tot enkele tientallen duizenden euro’s. Je kind moet natuurlijk wel in staat zijn om dit bedrag meteen te betalen.

Tip! Wil je een huis op papier schenken? Neem dan contact op met een notaris. Hij kan je vertellen wat in jouw situatie de voordeligste oplossing is.

Let op: Uit financieel oogpunt is een huis op papier schenken vaak niet aantrekkelijk. Een niet-financieel voordeel is echter dat je het huis ‘met de warme hand’ kunt overdragen: je bent er zelf nog bij op het moment dat je kind eigenaar van de woning wordt. Je kunt dus met eigen ogen zien dat je hem/haar financieel ondersteunt. En dat weegt voor veel mensen zwaarder dan het financiële aspect.