Huis erven belasting - Hoe werkt het?

Teun van MullekomLaatst gewijzigd op 02 januari 2017

Wanneer je een huis erft, betaal je hierover erfbelasting. Hoeveel erfbelasting je precies over het huis betaalt, hangt onder meer af van je relatie met de persoon van wie je het huis erft en de waarde van het huis.

Waarde huis erfbelasting

De eerste factor die de hoogte van de erfbelasting beïnvloedt, is de waarde van de woning. De WOZ-waarde die je gemeente jaarlijks vaststelt is hierbij leidend. De meeste gemeenten berichten je in januari of februari over de hoogte van de WOZ-waarde.

Tip! Als je een huis erft, mag je bij de aangifte van de erfbelasting zelf aangeven welke WOZ-waarde je aanhoudt: die van dit jaar of het volgende jaar. Door voor de laagste WOZ-waarde te kiezen, betaal je minder erfbelasting.

Ben je het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kun je de gemeente vragen om een nieuwe WOZ-beschikking. De gemeente kijkt dan opnieuw naar de waarde van de woning. Vind je de nieuwe WOZ-waarde nog te hoog, dan kun je hier binnen zes weken (schriftelijk of digitaal) tegen in beroep gaan.

Ik erf een huis, hoeveel belasting moet ik betalen?

De WOZ-waarde van het huis bepaalt dus over welk bedrag je erfbelasting betaalt. Je relatie met de persoon van wie je de woning erft, bepaalt het belastingtarief en de vrijstelling. De vrijstelling is het bedrag van de erfenis waarover je geen erfbelasting betaalt. Dit jaar gelden de vrijstellingen, zoals in onderstaande tabel weergegeven.

Relatie tot overledene Hoogte vrijstelling
Echtgenoot, partner 638.089 euro
Kinderen en kleinkinderen 20.209 euro per kind
Zieke en gehandicapte kinderen 60.621 euro
Ouders 47.859 euro gezamenlijk
Anderen 2.129 euro


Je relatie met de overledene bepaalt ook het belastingtarief dat je bepaalt.

Bedrag Partner, kinderen Kleinkinderen Anderen
Tot 122.269 euro 10 % 18 % 30 %
122.269 euro en hoger 20 % 36 % 40 %


Uitstel erfbelasting woning

De Belastingdienst verwacht dat je binnen acht maanden nadat je de erfenis ontvangt belastingaangifte doet. Lukt het je niet om dit binnen deze termijn te doen, bijvoorbeeld omdat je de geërfde woning niet verkocht krijgt, dan kun je uitstel van betaling aanvragen.

De Belastingdienst geeft je in het uiterste geval 1 jaar extra de tijd om de erfbelasting te betalen. Moet je meer dan 50.000 euro erfbelasting betalen en wil je uitstel van betaling? Dan stelt de Belastingdienst als voorwaarde dat je het hypotheekrecht aan hen overdraagt. Zo heeft de Belastingdienst de zekerheid dat je het bedrag in de toekomst kunt betalen, omdat de geërfde woning als onderpand dient.