Vervroegd met pensioen

Vervroegd met pensioen gaan houdt in dat je stopt met werken voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Sparen.nl schrijft regelmatig blogartikelen over de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. Onderstaand overzicht geeft deze artikelen over vervroegd stoppen met werken weer.

Artikelen en achtergrond Vervroegd met pensioen

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Redactie Sparen.nl

De overheid heeft de regels voor de AOW-leeftijd de laatste jaren flink veranderd. En ook nu weer. Na jaren overleggen lag er in juni 2019 een nieuw pensioenakkoord op tafel. In het akkoord staat dat de AOW-leeftijd tot 2022 blijft staan op 66 jaar en 4 maanden. Na deze periode loopt de AOW-leeftijd op tot 67 in 2024. De stijging van de AOW-leeftijd gaat met het nieuwe pensioenakkoord dus veel langzamer dan gepland. Op welke leeftijd AOW? – Eerdere regels. Tot 2013 lag voor iedereen de AOW-leeftijd op 65 jaar. Daarna ging de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog en hing af van hoe oud je op dat moment was. In onderstaande tabel zie je hoe de AOW-leeftijd er uitziet met het nieuwe pensioenakkoord.

Lees verder

Kan ik mijn pensioen afkopen?

Redactie Sparen.nl

Als je via je werkgever deelneemt aan een pensioenregeling, mag je het opgebouwde pensioen niet zomaar afkopen. Je mag dus niet zelf beslissen om het opgebouwde pensioen eerder op te nemen. Maar het pensioenfonds mag je ook niet aanbieden om het opgebouwde pensioen in één keer uit te keren. Een uitzondering hierop vormt het zogenoemd klein pensioen. Maar hoe hoog is deze afkoopgrens precies en hoe gaat de afkoop van een pensioen in zijn werk?

Lees verder

Sparen voor vervroegd pensioen

Redactie Sparen.nl

Nu de AOW-leeftijd toeneemt, willen veel mensen vervroegd met pensioen. Maar dan moet je financiële situatie dit uiteraard wel toelaten. Je krijgt immers pas AOW vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Je kunt een vervroegd pensioen financieren via je werkgeverspensioen, maar dan daalt je maandelijkse pensioenuitkering sterk. Als je voldoende inkomen wil hebben tijdens je (vervroegd) pensioen is het slim op tijd te beginnen met sparen. Maar hoe pak je dat aan?

Lees verder