Pensioen en belasting

Iedere Nederlander moet belasting betalen over pensioen uitkeringen. Hoeveel belasting op pensioen je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je pensioenuitkering. Hoe hoger de uitkering, hoe meer belasting je betaalt. Informatie en nieuws over belasting en pensioen lees je in onderstaande blogs.

Artikelen en achtergrond Pensioen en belasting

Belastingvrij sparen voor pensioen

Redactie Sparen.nl

Iedere Nederlander wil er ook na zijn pensioen warmpjes bijzitten. Een belangrijke pijler hierin is de AOW-uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarnaast bouwen veel Nederlanders tijdens hun carrière een aanvullend pensioen op via de werkgever. Kent je werkgever geen pensioenregeling of bouw je onvoldoende pensioen op, dan kun je zelf belastingvrij pensioensparen. Maar hoe doe je dat en hoeveel mag je zelf belastingvrij sparen voor je pensioen?

Lees verder