Ontwikkeling spaarrente en prognose

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 30 augustus 2022

De laatse jaren zijn de spaarrentes flink gedaald en stonden ze op historisch laag niveau. Spaarrekeningen waarbij je 0 procent rente krijgt of zelfs een negatieve rente moet betalen zijn normaal geworden. Toch zijn de spaarrentes zijn juli 2022 weer voorzichtg aan het stijgen. In dit artikel lees je alles over hoe de spaarrente zich de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld en onze prognose voor de spaarrente van de komende tijd.

Maximaal rendement halen? Vergelijk snel alle spaarbanken en loop niet langer rente inkomsten mis! Rente spaarrekening vergelijken >>  

Ontwikkeling spaarrente afgelopen 30 jaar

De cijfers waar Sparen.nl over beschikt gaan terug tot 1991. Deze zijn gebaseerd op de data van De Nederlandsche Bank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanaf 2010 verzamelen wij onze eigen spaarrente data.

Begin jaren ’90 lag de gemiddelde spaarrente op ongeveer 5 procent voor een spaarrekening. De renteverschillen waren echter groot. Je kon dus zelfs nog wel 8 procent rente behalen. In de periode tot 1995 en 1996 daalden de spaarrente tot iets meer dan 3 procent. Dit kwam vooral doordat steeds meer mensen kozen voor beleggen en lijfrenteverzekeringen in plaats van voor sparen. 

Spaarrente ontwikkeling laatste 20 jaar

Tussen 1997 en 2007/2008 schommelde de spaarrente tussen de 3,5 en 2,5 procent. Nog steeds liepen de spaarrentes van de verschillende banken echter flink uiteen waardoor je zelfs nog wel 3,5 tot 4 procent rente op je spaarrekening kon krijgen. In 2008/2009 sloeg de kredietcrisis toe. Dat is ook te zien aan een flinke daling in de spaarrente.

Spaarrente ontwikkeling laatste 10 jaar

Tussen 2010 en 2012 volgde nog wel een kleine stijging. Banken kregen namelijk na de crisis te maken met strengere kapitaaleisen. Zij moesten meer geld in kas gaan houden tegenover verstrekte leningen, waardoor het aantrekken van spaargeld belangrijk werd. Hier hadden de banken dus wel een iets hogere rente voor over.

Sinds 2013 is de daling ingezet waar we nu nog steeds mee te maken hebben. Deze daling is vooral te wijten aan het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze centrale bank verlaagde haar belangrijkste rentetarief, de ECB-rente, en ging goedkope leningen verstrekken aan de banken. Spaargeld werd hierdoor minder interessant voor de banken. Ze leenden liever het ‘goedkope’ geld uit Europa.

Sterker nog, de banken moesten zelf ook een negatieve rente gaan betalen voor de spaargeld dat ze bij de ECB aanhielden. Dit rekende verschillende banken ook weer door aan de spaarders door klanten die meer dan 100.000 euro bij de bank hadden een negatieve rente te vragen.

Ontwikkeling spaarrente 2022

Deze lijn van lage spaarrentes zette zich door tot aan 2022. Dit jaar bereikte de inflatie in Nederland en in de rest van Europa een recordhoogte. Aangezien de ECB als voornaamste doel heeft om de inflatie te beperken tot ongeveer 2 procent, zag de centrale bank zich in juli genoodzaakt om in te ingrijjpen. Eind juli 2022 verhoogde ze voor het eerst sinds elf jaar weer haar rentes. In reactie hierop verhoogden verschillende banken ook weer de spaarrentes. De hoogste spaarrente op een spaarrekening ging van 0,35% begin juli 2022 naar 0,65% aan het eind van die maand. 

De deposito rentes stegen ook flink. In juli 2022 kwamen de hoogste rentes daar voor het eerst weer boven de 2 procent uit. Op een 5-jaars deposito kun je nu maximaal 2,3% rente krijgen, maar ook voor een deposito van 2 jaar is een rente van 2% al mogelijk.

De rentes voor een kinderspaarrekening zijn echter nog niet in beweging gekomen.

Prognose spaarrente 2022 en verder

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt in september nog een keer haar rentes. Met hoeveel procent dat gebeurt, is nog niet bekend, maar verschillende bankiers in Europa hinten al op een flinke rentestap van misschien wel 0,75% of meer.

We verwachten dan ook dat de spaarrentes als reactie hierop in september 2022 nog verder gaan stijgen. De hoogste rente op een spaarrekening zou eind dit jaar rond de 2 procent kunnen uitkomen en die op deposito's misschien wel tussen de 2,5 en 3 procent. De grote banken, ING, ABN AMRO, Rabobank en Volksbank (ASN, SNS en RegioBank) hebben nog geen renteverhogingen doorgevoerd. En wij verwachten in de laatste maanden van dit jaar dan ook niet veel van deze banken. Misschien dat ze de rente hooguit met een paar honderste procentpunten verhogen naar 0,01% tot 0,05%. 

Verschillende banken hebben inmiddels al wel de negatieve rente afgeschaft en naar verwachting zullen per 1 oktober ook de laatste banken geen negatieve rente meer rekenen.

Voor de lange termijn is een prognose voor de spaarrente lastig. Veel zal afhangen van of de inflatie hoog blijft en het beleid van de ECB. Toch verwachten dat de rentes in Nederland nog lange tijd relatief laag blijven. Dit komt vooral doordat banken in Nederland al over heel veel spaargeld beschikken en we nog steeds veel blijven sparen. Banken hoeven dus niet te 'stunten' met hoge rentes om spaargeld aan te trekken. Daarnaast geeft het Centraal Planbureau (CPB) ook aan dat er in Nederland vanuit bedrijven weinig vraag is naar kapitaal voor innovatie en investeringen. Dus het is voor banken ook lastig om al het aangetrokken spaargeld weer aantrekkelijk uit te lenen. Dit alles bijelkaar zorgt ervoor dat de spaarrentes helaas nog lang relatief laag blijven.

Rente inkomsten mislopen is natuurlijk zonde van je geld!Al is het niet veel, elk procent is mooi meegenomen. Vergelijk daarom direct alle spaarrekeningen online en profiteer van de hoogste spaarrente. Sparen hoogste rente vergelijken >>