Financiële bijsluiters banksparen onduidelijk

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 20 juni 2014

De verplichte financiële bijsluiters bij uitkerende bankspaarproducten zijn zo summier dat je er als consument nauwelijks iets aan hebt. Dat stelt vergelijkingssite Sparen.nl op basis van een eigen onderzoek. “Wij hebben de bijsluiters van 10 banken bekeken en geen enkele partij vermeldt hierin met welke kosten de consument precies te maken krijgt”, licht Teun van Mullekom van Sparen.nl toe. “Daarnaast geven de banken wel een indicatie van de opbrengst, maar het is totaal onduidelijk waar dit op gebaseerd is.”

Informatie over kosten en opbrengsten schiet tekort

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht aanbieders van complexe financiële producten, zoals bankspaarrekeningen, om een financiële bijsluiter te verstrekken. Hierin staat informatie over rendementen, risico’s en kosten met als doel de consument een verantwoorde keuze te laten maken bij de aanschaf. Volgens Van Mullekom schiet bij de bijsluiters voor uitkerende bankspaarproducten vooral de informatie over kosten en opbrengst te kort. “Hierdoor kun je als consument juist geen goede keuze maken puur op basis van de bijsluiters.”

Zo staat in het onderdeel kosten van de bijsluiters voor uitkerende bankspaarproducten alleen vermeld dat deze verwerkt zijn in de uitkering. Maar om welke kosten het gaat en hoe hoog die zijn, wordt niet gemeld. Kosten die vaak komen kijken bij een uitkerende bankspaarrekening zijn bijvoorbeeld afsluit- en advieskosten en een vast bedrag per uitkering.

Daarnaast geven alle banken aan hoeveel je maandelijks krijgt uitgekeerd als je 20.000 euro inlegt op de uitkerende bankspaarrekening. In dit onderdeel wordt slechts één bedrag genoemd, maar het is totaal niet duidelijk hoe dit bedrag wordt berekend.

Banken hebben nauwelijks invloed op de bijsluiter

ABN AMRO en Rabobank geven aan dat de banken zelf nauwelijks invloed hebben op de inhoud van de financiële bijsluiter. “De AFM heeft een generator waarin wij enkele gegevens invullen over ons product. Vervolgens rolt hier een gestandaardiseerde bijsluiter uit”, aldus de woordvoerder van ABN AMRO.

AFM: Bijsluiters voldoen aan voorschriften

De AFM stelt dat de financiële bijsluiters voldoen aan de voorschriften. “We nemen bewust geen individuele kosten hierin mee, zodat consumenten de producten beter kunnen vergelijken”, meldt de woordvoerder.

Van Mullekom betwist dit. “De kosten bij de uitkerende bankspaarrekeningen zijn veelal niet individueel, maar juist voor elke klant gelijk, zoals het bedrag dat je betaalt per uitkering. Deze kosten zijn dus heel goed inzichtelijk te maken door ze te vermelden in de bijsluiters. Door dit te doen kunnen consumenten de producten juist veel beter met elkaar vergelijken dan nu het geval is.”

Om echt een goede vergelijking te maken, raadt Van Mullekom aan altijd zelf of via een financieel adviseur na te gaan wat de kosten bij verschillende banken zijn en bij welke aanbieder je uiteindelijk de hoogste uitkering krijgt voor het bedrag dat je inlegt. “Alleen zo krijg je echt een goed beeld van de kosten en de opbrengst.”