Ontslagvergoeding berekenen met kantonrechtersformule

Mechteld van den Oord - De AdvocatenwijzerLaatst gewijzigd op 10 oktober 2013

Indien je ontslagen wordt, heb je mogelijk recht op een ontslagvergoeding. Een dreigend ontslag geeft veel onzekerheid. Juist dan wil je weten waar je aan toe bent, ook financieel. Een belangrijke manier om een ontslagvergoeding te berekenen, is door gebruik te maken van de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’.

Wat is de kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule ligt niet vast in de wet. In de praktijk maken veel kantonrechters echter van de formule gebruik om te berekenen waar je recht op hebt. De kantonrechtersformule biedt geen bindend advies, maar geeft wel een aardige richtlijn over de hoogte van de ontslagvergoeding die je kunt verwachten. De kantonrechters hebben de richtlijn gezamenlijk opgesteld op basis van hun landelijke kennis en ervaring. De formule helpt de rechter om jouw financiële vergoeding te berekenen nadat je ontslagen bent.

Let op: Vanaf 2014 verdwijnt de kantonrechtersformule om plaats te maken voor een nieuwe regel. Je krijgt vanaf dan nog maar één vierde maandsalaris per dienstjaar. De maximale ontslagvergoeding bedraagt dan 75.000 euro.

Is de kantonrechtersformule hetzelfde als de ABC-formule?

Ja, de kantonrechtersformule kennen we ook wel als de ABC-formule, aangezien de formule uit drie verschillende onderdelen bestaat. Het gaat om:

  • Het gewogen Aantal dienstjaren (A)
  • De maandelijkse Beloning (B)
  • De Correctiefactor (C)

Berekening kantonrechtersformule - Gewogen aantal dienstjaren

Het gewogen aantal dienstjaren dat je gebruikt bij de berekening met de kantonrechtersformule is wat anders dan het werkelijke aantal dienstjaren dat je hebt gewerkt. Zodra je ouder wordt, gaan de dienstjaren zwaarder meewegen. We spreken van een zogenaamd gewogen gemiddelde.

Je dient de dienstjaren voor je 35e bijvoorbeeld 0,5 keer mee te tellen. De dienstjaren tussen 35 en 45 jaar tellen 1 keer mee, die tot aan je 55ste levensjaar tellen 1,5 keer mee en de dienstjaren boven de 55 jaar tellen het zwaarst: die mag je 2 keer meetellen. Op die manier kom je tot het gewogen gemiddelde van het aantal dienstjaren om de kantonrechtersformule te berekenen.

Bereken kantonrechtersformule - Maandelijkse beloning

Nadat je je ontslagbrief hebt gekregen, kun je je ontslagvergoeding berekenen door de maandelijkse beloning op te nemen in de berekening. Dit is de B-factor, die staat voor het vaste bruto maandinkomen, inclusief de vakantietoeslag en eventueel een dertiende maand. Een structurele overwerkvergoeding telt ook mee bij het inkomen, net als een eventuele vaste (ploegen)toeslag.

Je dient een leaseauto, een werkgeversdeel voor een pensioenpremie, bijdragen in de zorgverzekering of een onkostenvergoeding niet mee te tellen. Op die manier kun je de kantonrechtersformule toepassen om tot de vergoeding bij ontslag te komen.

Kantonrechtersformule berekenen - Correctiefactor

Tenslotte dien je je te richten op de correctiefactor. Deze bepaalt in hoeverre het ontslag aan jezelf of aan de werkgever te wijten is. Is er sprake van een neutrale situatie? Dan zal de kantonrechtersformule uitgaan van een factor 1, waardoor dit geen invloed heeft op de vergoeding bij ontslag. Heb je je als werknemer ernstig verwijtbaar gedragen? Dan kan er zelfs een correctiefactor van 0 worden toegepast, waardoor je geen enkele ontslagvergoeding ontvangt. Indien het vooral de werkgever is die iets te verwijten valt, kun je de factor 1,5 - 2 toepassen. Op basis van deze drie elementen kun je de kantonrechtersformule toepassen om de ontslagvergoeding te berekenen.

Zijn er websites om je ontslagvergoeding te berekenen?

Ja, er zijn diverse websites beschikbaar die jouw vergoeding kunnen berekenen. Het oordeel blijft uiteindelijk echter bij de kantonrechter liggen, maar de berekening geeft in ieder geval een indicatie. Let goed op dat je gebruik maakt van de meest recente versie van de kantonrechtersformule.