Erfbelasting besparen

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 18 december 2022

Als je een erfenis ontvangt, betaal je boven het vrijgestelde bedrag erfbelasting. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de waarde van de erfenis en je relatie met de overledene, maar ligt tussen de 10 en 40 procent. De belasting die je betaalt over een erfenis loopt vooral bij een grote erfenis dus flink op. Er zijn echter manieren om te besparen op de erfbelasting.

Erfbelasting besparen – Schenken

Allereerst kun je besparen op de erfbelasting door te schenken. Ieder jaar kun je namelijk gebruik maken van de vrijstelling schenkbelasting. Zo mogen ouders bijvoorbeeld 6.035 euro belastingvrij aan hun kind schenken. Tevens geldt er een eenmalig verhoogde vrijstelling van 28.947 euro voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Gebruikt je kind de schenking voor zijn studie, dan mag je eenmalig zelfs 60.298 euro belastingvrij schenken. Het nadeel van schenken is echter dat je direct het geld kwijt bent.

Bij schenken op papier heb je daar geen last van. Hierbij krijgen de kinderen een vordering waarover de ouders rente betalen. De kinderen ontvangen het geschonken bedrag pas op het moment dat de ouders overlijden. Tot die tijd beschikken de ouders zelf over het geld.

Let op: Aan het schenken op papier zitten echter nogal wat haken en ogen. De Belastingdienst stelt namelijk bepaalde eisen aan een schenking op papier. In het artikel ‘Schenking op papier’ lees je alles over de fiscale regels.

Besparen erfbelasting – WOZ-waarde

Daarnaast bespaar je op de erfbelasting door de WOZ-waarde van de geërfde woning te verlagen. Het grootste deel van een erfenis bestaat vaak uit de woning. De Belastingdienst heft erfbelasting over de WOZ-waarde van de geërfde woning. Sinds 2012 kunnen erfgenamen echter kiezen of zij de WOZ-waarde van het jaar van overlijden opgeven of de WOZ-waarde van het jaar na overlijden. Met de dalende huizenprijzen van dit moment bespaar je eenvoudig op de erfbelasting door voor de WOZ-waarde in het jaar na overlijden te kiezen.

Tip! Los hiervan kun je ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, indien je van mening bent dat de opgegeven WOZ-waarde hoger is dan de werkelijke. Dit bezwaar dien je in bij de gemeente.

Erfbelasting besparen - Testament

De laatste en meest ingewikkelde manier van erfbelasting besparen, is het zogenaamde tweetrapstestament. Hierbij bepaal je dat je partner de enige erfgenaam is. Je kinderen worden in dat geval onterfd, onder voorwaarden dat zij bij overlijden van je partner alsnog jouw deel erven. Het voordeel hiervan is dat je kinderen in eerste instantie geen erfbelasting betalen. Je partner kan gebruik maken van een vrijstelling van 723.526 euro, waardoor ook hij/zij geen (of weinig) erfbelasting betaalt. Bovendien kunnen je kinderen bij overlijden van je partner twee keer gebruik maken van de vrijstelling: een keer van hun vader en een keer van hun moeder. Hierdoor komen ze minder snel in het hoogste erfbelastingtarief van 20 procent terecht.

Let op: Het tweetrapstestament levert echter niet altijd een voordeel op. In tegendeel, in veel situaties is een tweetrapstestament juist nadelig. Dit hangt onder meer af van je leeftijd, vermogen en gezinssamenstelling. Het is daarom verstandig om, wanneer je overweegt om een tweetrapstestament op te stellen, contact op te nemen met een notaris. Hij kan je hier alles over vertellen en weet of dit in jouw situatie een voordelige optie is.