Depositogarantiestelsel DNB

Het DNB depositogarantiestelsel beschermt je spaartegoed tegen een faillissement van de bank. Dit banken garantiestelsel is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), die sinds 2007 van kracht is. Op deze pagina vind je nieuws en informatie over het depositostelsel.

Artikelen en achtergrond Depositogarantiestelsel DNB