Tijdelijke regeling belasting spaargeld 2023 t/m 2026

Amanda BulthuisLaatst gewijzigd op 02 mei 2023

De Belastingdienst berekent in 2023 tot en met 2026 de belasting over spaargeld en beleggingen op een andere manier. De fiscus gaat namelijk kijken naar de daadwerkelijke vermogensmix. Er wordt dus gekeken naar welk deel van je spaargeld daadwerkeljk uit spaargeld bestaat en welk deel bestaat uit beleggingen en overige onderdelen.

Waarom deze nieuwe regeling?

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het stelsel voor de vermogensrendementsheffing dat de Belastingdienst sinds 2017 hanteerde in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechte van de Mens. De Belastingdienst bepaalde op basis van de hoogte van je vermogen namelijk hoeveel uit spaargeld en beleggingen bestond. Dit was een een ficitieve verdeling en had dus niets te maken met hoeveel spaargeld en beleggingen je daadwerkeijk had.

Daarnaast werd over het spaardeel en over het beleggingsdeel een ficitief rendementpercentage gehanteerd waarbij dus niet werd gekeken hoeveel rendement je daadwerkelijk had behaald.

Voor vermogensrendementsheffing die tussen 2017 en 2022 is betaald, vindt herstel plaats via een nieuwe rekenmethode. In 2023 tot en met 2026 geldt een overbruggingswet.

Wat houdt de overbruggingswet in?

In de overbruggingswet wordt dus gekeken naar hoeveel spaargeld en hoeveel beleggingen en overige bezittingen iemand daadwerkelijk heeft. Vervolgens wordt over elk deel van het vermogen een percentage rendement verondersteld. 

Over het spaardeel wordt het veronderstelde rendement gebasseerd op de gemiddelde spaarrente in 2023. Dit percentage wordt dus pas na afloop van het jaar bepaald.

Voor beleggingen en overige bezittingen gaat de Belastingdienst in 2023 uit van een rendement van 6,17 procent.

Andere veranderingen belasting spaargeld 2023

Naast deze wijzigingen wordt in 2023 ook het heffingsvrij vermogen aangepast. Dit gaat naar 57.000 euro voor alleenstaanden en 114.000 voor fiscale partners. 

Verder werd in 2022 nog 31 procent belasting geheven over het berekende rendement. Dit gaat in 2023 naar 32 procent.

Belasting op spaargeld na 2026

De overbruggingswet geldt tot en met 2026. De Belastingdienst wil in 2027 een nieuw box-3-stelsel in voeren waarbij wordt gekeken naar het daadwerkelijk rendement dat behaald is over het vermogen in het betreffende belastingjaar.

Tip! Ga voor de hoogste spaarrenteIn 2023 bepaalt de Belastingdienst je rendement op basis van de gemiddelde spaarrente. Door te sparen tegen de hoogste rente, betaal je relatief minder belasting. Hoogste rente vergelijken >>
Tags: