Stamrecht bv opnemen of laten staan?

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 04 januari 2019

De overheid heeft per 2014 de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Heb je een bestaande stamrecht bv die je voor 15 november 2013 hebt geopend, dan kon je in 2014 eenmalig profiteren van een belastingvoordeel. Wanneer je het volledige tegoed uit de stamrecht bv opnam, betaalde je over slechts 80 procent belasting. 20 procent bleef dus onbelast.

Let op: Je kunt op dit moment dus geen nieuwe stamrecht bv meer openen. Heb je op dit moment nog wel geld op een stamrecht bv staan en neem je dit op, dan betaal je over het volledige tegoed inkomstenbelasting.

Het onderstaande artikel heeft betrekking op de situatie in 2014, waarin je een keuze kon maken tussen je stamrecht bv afkopen of niet.

Stamrecht bv opnemen?
Stort het op de spaarrekening met de hoogste rente en ga voor het maximale rendement! Vergelijk direct alle spaarrekeningenen loop geen rente-inkomsten mis.
Rente spaarrekening vergelijken >>

Stamrecht bv volledig opnemen slim?

Op het eerste gezicht lijkt het erg aantrekkelijk het volledige tegoed op te nemen. Je betaalt namelijk over slechts 80 procent van het tegoed belasting. Bovendien bespaar je mogelijk op de bijdrage zorgverzekeringswet.

Op elk bedrag dat de stamrecht bv uitkeert, betaal je 5,65 procent bijdrage zorgverzekeringswet. Dit betaal je over maximaal 50.853 euro. Keer je het stamrecht bv tegoed in één keer uit en is de waarde in de stamrecht bv hoger dan 50.853 euro, dan betaal je deze bijdrage dus niet over het volledige bedrag. Bij gespreide betaling is de kans groot dat je wel over het volledige tegoed de bijdrage zorgverzekeringswet betaalt.

Stamrecht bv laten staan

Tegenover deze voordelen staan echter ook nadelen. Allereerst betaal je, wanneer je in 2014 het volledige tegoed opneemt, inkomstenbelasting over de zogenoemde papieren waarde van de stamrecht bv. Deze waarde blijkt in de praktijk vaak hoger te zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk in de bv aanwezig is, waardoor veel stamrecht bv’s onder water staan. Een stamrecht bv moet je niet alleen jaarlijks verhogen met een renteopslag (oprenting), ook zijn de liquide middelen in een bv vaak geslonken door leningen of verliezen op de beurs. Zo is de papieren waarde wellicht twee keer zo hoog als het beschikbare tegoed in de stamrecht bv, waardoor je relatief veel belasting betaalt.

Daarbij komt dat je waarschijnlijk het hoogste belastingtarief van 52 procent betaalt als je het saldo volledig opneemt. Het is wellicht voordeliger te wachten totdat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, omdat je jaarinkomen dan lager is en je daardoor in een lagere belastingschijf terecht komt. Bovendien liggen de belastingtarieven voor AOW'ers lager dan voor niet-AOW’ers.

Bovendien gebruik je je stamrecht bv wellicht als oudedagsvoorziening. Door nu het tegoed volledig op te nemen, verdwijnt wellicht (een deel van) je pensioenvoorziening.

Stamrecht bv box 3

Een ander nadeel van het saldo volledig opnemen, is dat het terecht komt in box 3. Het behoort dan tot je eigen vermogen, waardoor je er vermogensrendementsheffing over betaalt. Daarnaast heeft een hoog eigen vermogen een negatieve invloed op je toeslagen. Je huur- of zorgtoeslag neemt waarschijnlijk af of je raakt het recht op deze toeslagen wellicht helemaal kwijt.

Stamrecht bv geld opnemen of laten staan?

Het volledig opnemen van je stamrecht bv tegoed is dus niet zo voordelig als het in eerste instantie lijkt. Fiscalisten gaan er dan ook vanuit dat vrijwel niemand het saldo in 2014 volledig opneemt. Het gegeven dat eenzelfde soort regeling bij het levenslooptegoed nauwelijks mensen verleidde om hun geld op te nemen, bevestigt deze gedachte alleen maar.