13e maand berekenen

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op 01 mei 2019

Hoe kan ik mijn eindejaarsuitkering berekenen?

Een 13e maand is een bonus aan het einde van het jaar ter hoogte van één maandsalaris. Je krijgt in december dus eigenlijk twee keer je bruto maandloon. Als je op je salarisstrook kijkt, zie je dat er van de dertiende maand netto minder overblijft dan van een normaal maandsalaris. Hoe komt dat en hoe kun je je netto eindejaarsuitkering berekenen?

13e maand berekenen en de belasting

De reden dat je van een 13e maand netto minder overhoudt, is het bijzonder belastingtarief dat hierop van toepassing is. Net als alle overige bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld en overwerk, komt een dertiende maand bovenop je jaarinkomen. Dat houdt in dat het in het hoogste belastingtarief dat op jou van toepassing is valt.

Je gewone maandsalaris daarentegen valt voor een gedeelte in het eerste tarief, voor een gedeelte in het tweede tarief en eventueel voor een gedeelte in tarief drie en/of vier. Bij het maandelijks uitkeren van je loon houdt de Belastingdienst hier al rekening mee. In verhouding betaal je dus meer belasting over je 13e maand.

Daarnaast houdt de Belastingdienst loonheffing in op je gewone maandelijkse loon. De Belastingdienst verrekent deze heffing elke maand met je salaris, waardoor je over een lager brutobedrag belasting betaalt. Deze loonheffing wordt echter niet ingehouden op je dertiende maand, waardoor je over het volledige bedrag belasting betaalt.

Meer uitleg over hoe het precies zit met de 13e maand en de belasting lees je in het artikel ‘Belasting over bonus’.

Berekening dertiende maand

Nu je weet dat de 13e maand bovenop het gewone jaarsalaris komt en dus in de hoogste schijf belast wordt, is het eenvoudig om je 13e maand te berekenen. Je telt namelijk eerst je totale bruto maandinkomens bij elkaar op. Vervolgens tel je hier je overige bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, uitbetaalde overuren en eventuele andere bonussen bij. Tel hier je dertiende maand bij op, kijk in welk belastingtarief het valt en je weet precies hoeveel je netto overhoudt.

13e maand berekenen - Voorbeeldberekening

Stel: je verdient 3.500 euro per maand, je ontvangt 3.360 euro vakantiegeld (12 x 8% van 3.500) en je krijgt aan het einde van het jaar een 13e maand, uiteraard ter hoogte van 3.500 euro bruto. Verder heb je dat jaar geen bonussen ontvangen en ook geen overuren laten uitbetalen. Tot het moment dat je de 13e maand ontvangt, heb je bruto dus (12 x 3.500 + 3.360) 45.360 euro verdiend.

De 13e maand valt in dit voorbeeld volledig in de derde belastingschijf, want deze loopt van 34.300 tot 68.507 euro. In deze derde schijf geldt een tarief van 38,10 procent. Je betaalt dus 38,10 procent belasting over de volledige dertiende maand van 3.500 euro, waardoor je netto 2.166,50 euro overhoudt.

Voor de volledigheid staan hieronder de belastingschijven en bijbehorende tarieven weergegeven, zodat je ook jouw netto 13e maand kunt berekenen.

Belastingschijf Belastbaar inkomen Belastingtarief
Schijf 1 Tot 20.384 euro 36,55 %
Schijf 2 20.384 – 34.300 euro 38,10 %
Schijf 3 34.300– 68.507 euro 38,10 %
Schijf 4 68.507 euro en hoger  51,75 %
Heb je je 13e maand ontvangen?Stort hem dan op de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Vergelijk eenvoudig online alle banken en vind de bank met de beste spaarrekening van Nederland. Direct vergelijken >>